Начало  ›  Общи условия

 ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. Задължения на потребителя при предоставяне на лични данни.
При ползването на сайта на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД, потребителят се съгласява:

 • да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на формата за запитване за услуга или продукт, контактна форма или друга функционалност предоставена от сайта за комуникация;

 • да внася при нужда промени в предоставените лични данни с оглед на тяхната вярност, точност и актуалност.

В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна и неактуална информация, “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД има право да закрие и/или изтрие тази информацията и да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

2. Права на потребителя във връзка с предоставянето на лични данни.

 • Съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД при ползване на сайта, както и на поправка на личните данни.

 • Приемайки настоящите условия потребителите, които желаят контакт с “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД с цел получаване на информация относно услуга или продукт, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД;

 • “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД изрично уведомява потребителя, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 • “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД си запазва правото да използва личните данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на законово задължение.

 

3. Лични данни, които се събират.
С цел да отговори на запитванията на потребителите на сайта, “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД събира следните лични данни, а именно:

 • име и фамилия;

 • телефонен номер за контакт;

 • електронна поща;

 

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД не събира „чувствителни“ лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

 

4. Цели, за които се използват лични данни.

Целите, за които “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД събира и обработва лични данни са:

 • да отговори на запитвания;

 • да предостави информация за услуги;

 • да подобри качеството на услугите;

 • да осигури ефективно обслужване на своите посетители;

 • да предостави полезни съвети, информация и актуализации;

 

5. Авторски права и ограничения свързани с тях.

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД предоставя възможността на потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в сайта само за лични нужди с нетърговска цел и при условие че не се нарушават авторските права на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите в сайта. Не се разрешава материалите от сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в сайта материали в други сайтове е забранена. 

 

6. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД.

Във връзка с влизането в сила на Регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) и с цел да гарантира защитата на личните данни на своите клиенти  “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД е изработило и прилага Политика за защита на личните данни.

 

7. За контакти.

Въпроси, коментари и искания свързани с Общите условия за използването на сайта и Политиката за защита на лични данни могат да бъдат изпращани на e-mail: d.peev@bulagro.com или да се свържете с Отговорника по защита на личните данни на телефон : 0885 633 292

 

8. Други.

При използване услугите на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

Компаниите на Булагро