Начало  ›  Блог  ›  Първи пролетни грижи за царевицата

Първи пролетни грижи за царевицата

Царевицата е основна зърнено-фуражна култура поради високите си продуктивни възможности и безспорните си хранителни вещества. По данни на МЗ, планираните площи с царевица за 2020 са малко над половин милион декара, но за постигането на добри резултати от културата са необходими широк спектър от методи за интегрирана растителна защита.

След сеитба, първият потенциален проблем, който се появява, са плевелите. Своевременното им унищожаване е от ключово значение за намаляване на загубите при тази култура, а в условия на хладно време, плевелите най-честно поникват преди културата, което води до разреждане на посева и намаляване на добива.

Основните видове, които заплевеляват царевичните посеви, са от групата на късните пролетни плевели: кокоше просо, видове кощрява, бяла куча лобода, свиница, видовете щир, обикновено грънче, черно куче грозде, татул и др. Сериозни конкуренти на царевичните растения са и ранните пролетни плевели като синап, фасулче и др. От многогодишните коренищни и кореновоиздънкови плевели особено големи проблеми при царевицата създават балур, полска паламида, поветица, млечок и др. Борбата срещу проблемните плевели е ефективна само при прилагането на предпазни и агротехнически мероприятия, умело съчетани с правилен избор на хербициди и навременното третиране с тях.

Най-успешният начин за борбата с тях в ранните фази на царевицата е почвената запечатка. За целта, нашите агрономи препоръчват продуктите на база пендиметалин, като Шарпен 33ЕК и Пендистар 40СК. Активното вещество пендиметалин влияе на деленето на клетките в плевелните растения, чрез нарушаване на етапи от процесите на разделяне на хромозомите и формиране на клетъчната стена. При почвено приложение, новопоникващите плевели поемат продукта при преминаването през хербицидния слой върху почвената повърхност, в следствие на което загиват. Шарпен 33ЕК съдържа 330г/л активно вещество и се прилага в доза от 360-600мл/дка, в зависимост от заплевеляването. Пендистар 40СК е с по-високо съдържание на пендиметалин, а именно 400г/л, като препоръчителната му доза за приложение е 300-500мл/дка. Двата хербицида успешно се справят с основни житни плевели и повечето от широколистните видове. Други подходящи почвени хербициди в царевица са Съксесър ТХ и Гардоприм Плюс Голд. Съксесър е двукомпонентен системен хербицид на базата на петоксамид и тербутилазин, който помага в успешната борба с много житни и широколистни плевели и се внася в доза от 300-400 мл/дка. Гардоприм Плюс Голд е добре познат продукт на базата на активните вещества S-метолахлор и тербутилизин. Препоръчителната доза при него е 400-450 мл/дка.

Царевицата е особено чувствителна към стрес в началните фази на развитие със загуби на добива от 20% и повече. Големи температурни амплитуди, суша, твърде обилни валежни, ниски почвени температури и др. могат да окажат големи промени в добива, защото в тези ситуации растението концентрира цялата си енергия в борбата срещу неблагоприятните условия, като първата му стъпка е производството на аминокиселини. Ако търсите максимални добиви и искате Вашата царевица да бъде пълноценно нахранена, нашите експерти препоръчват внасянето на аминокиселината Мегафол в доза от 200 мл/дка с добавени 100 г/дка от продукта Валагро ЕДТА Цинк, за да се осигурят нуждите на културата и да се избегнат дефицити.

В началните стадии на развитие на царевицата е важно да се наблюдава и разпространението на неприятелите. Най-често срещаните в тази фаза на културата са телените червеи (полски ковач) и сив царевичен хоботник. Борбата с тях е основно превентативна и се води преди сеитба чрез обеззаразяване на семената. Съветваме обеззаразяването да бъде комбинирано с биостимулатор, за да се засили началното развитие на царевицата и да се избегне потенциален хербициден стрес от третиране в началните фази на нейното развитие. За целта, препоръчваме нашия топ продукт за коренова стимулация – Радифарм. Скромната доза от 1 л на 100 кг семена ще осигури подобрена кълняемост и ще снабди семето с необходимите за него микроелементи.

Телените червеи са повсеместно разпространени и многоядни неприятели. Те нападат всички видове култури – полски, зеленчкови, млади овощни дръвчета и водят скрит начин на живот. Основните повреди се нанасят от ларвите, чието развитие преминава изцяло в почвата. При тях се наблюдават постоянни миграции, които са свързани с търсенето на оптимални условия на живот. Вредата им в царевицата се състои от повреди по семената, корените и младите стъбла на растенията. Препоръчителните агротехнически мероприятия за ограничаване развитието на икономически важните вредители са доброто сеитбообращение и избягване на пасища и необработваеми площи за предшественик на културата. Химичният контрол срещу неприятеля се провежда чрез обеззаразяване на почвата с биологичния продукт Натуралис в доза от 200 - 300 мл/дка. Той съдържа живи спори на гъбата Beauveria bassiana и действа контактно срещу различните стадии на неприятеля – яйца, ларва и възрастно.

Сивият царевичен хоботник е полифаг, но предпочита царевица, житни и бобови култури, цвекло, слънчоглед, лоза и др. Повредата, която нанася, е прегризване на младите кълнове и стъбла, а при поява на листна маса прави големи неправилни нагризвания. При висока плътност бръмбарите могат да унищожат голяма част от посева, но при по-напреднал стадий на развитие на царевицата опасността намалява. Борбата с този неприятел започва още преди засяването на културите, като е важно да се ограничи неговото разпространение още докато зимуват. Препоръчва се сеитбообращение с ненападащи се култури, пространствена изолация и борба с плевелната растителност, комбинирано торене, оптимална посевна норма, срокове на сеитба и т.н. Химична борба може да се изведе с третиране на семената, а вегетационно, единственият продукт, който може да се приложи, е Моспилан 20СП в доза от 10 г/дка.

Компаниите на Булагро